Day: May 5, 2022

อาหาร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารปราศจากกลูเตนทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารปราศจากกลูเตน

อาหารที่ปราศจากกลูเตน คือ อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของกรูเตนอยู่เลย หรือถ้ามีก็มีอยู่ปริมาณที่น้อยมาก ๆ จนยากที่จะตรวจวัดได้ โดยกลูเตนจะเป็นโปรตีนที่พบได้บ่อยในธัญพืช เช่น ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวสาลี และข้าวไรย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำขนมปัง ขนมอบ และอะไรก็ตามที่ต้องมีการอบ เนื่องจากกลูเตนนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของเนื้อสัมผัส และความยืดหยุนของแป้งโด อีกทั้งกลูเตนยังช่วยให้แป้งขึ้นฟูได้โดยการกักเอาฟองคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากยีสต์ และน้ำตาลเอาไว้ นอกจากนั้นกลูเตนก็จะพบได้ในสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น อาหาร หรือเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และข้าวไรย์ จึงทำให้จัดว่าอาหารที่ทำจากธญพืชเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปราศจากกลูเตนนั่นเอง ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตน สำหรับผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีกลูเตน ก็คือ

READ MOREREAD MORE